Regulamin Mailingowy

1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Fundacji DIGNUM, obejmujących listy: newsletter oraz list tematycznych związane z akcjami, w których bierze udział Fundacja DIGNUM (dalej: Usługi).

2. Usługi świadczone są przez Fundację DIGNUM (dalej: Fundacja)

3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe oraz nieodpłatne.

4. W celu świadczenia Usług Fundacja pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail.

5. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są następujące informacje:

a) w przypadku newslettera– informacje o działaniach podejmowanych przez Fundację
b) w przypadku list tematycznych – informacje związane z danym tematem ( akcją, przedsięwzięciem).

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, wysyłane są:
a) w przypadku Newslettera – nie częściej niż raz w miesiącu,
b) w przypadku list tematycznych związanych z akcjami – okazjonalnie w zależności od organizowania akcji czy wydarzenia,

7. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

a) podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej https://fundacja-dignum.org/ , lub przesłanie adresu pocztą elektroniczną,
b) wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
c) kliknięcie na przycisk „Wyślij”.

8. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów danej Usługi.

9. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@fundacja-dignum.org

10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce Prywatności oraz Klauzuli Informacyjnej

 

Zapisz się do Newslettera

Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawartych w Polityce Prywatności i akceptuje Regulamin Newslettera